فروشگاه دیجی هلپ

تماس : 38012-071

تلوزیون هایسنسT 2,250,000

Some image
Some image

تلوزیون هایسنس 24 اینچ

دارای گیرنده ماهواره و دیجیتال

قیمت T 2,250,000

کیس HP T 3,500,000

Some image
Some image

کیس HP

i5/4G RAm/HDD 250

قیمت T 3,500,000

کیس LENOVO T 1,900,000

Some image
Some image

Core2/2G RAm/HDD 250

کیس LENOVO

قیمت T 1,900,000

مانیتور HP T 1,800,000

Some image
Some image

FULL HD/1280*1080/21in

مانیتور HP

قیمت T 1,800,000